Llanbedrog

Aelodaeth

Clerk

Rhian Hughes-Jones

Clerc Cyngor Cymuned Llanbedrog
Craig y Mor
Ffordd Dewi Sant
Nefyn, Gwynedd
LL53 6EA

Rhif ffôn Ffôn: 07748 906 651

E-bost:  cyngorcymunedllanbedrog@gmail.com