Llanengan

Aelodaeth

Clerk

Ms Einir Wyn

Clerc Cyngor Cymuned Llanengan
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7HT

Gwaith Ffôn: 01758 712707

Rhif ffôn Ffôn: 01758 712434

E-bost cartref:  caedu@dialstart.net