Pistyll

Aelodaeth

Clerk

Gillian Wynne Thomas

Clerc Cyngor Cymuned Pistyll
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

Ffôn symudol: 07979 438 307

E-bost:  ccpistyll@outlook.com