Pwllheli (Tref)

Aelodaeth

Clerk

Mr Eric Price

Clerc Cyngor Tref Pwllheli
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli, Gwynedd
LL53 5DH

Rhif ffôn Ffôn: 01758 701454

E-bost cartref:  clercycyngor@cyngortrefpwllheli.co.uk