Tudweiliog

Aelodaeth

Clerk

Heulwen Williams

Clerc Cyngor Cymuned Tudweiliog
Pen Cefn
Dinas
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8UB

Rhif ffôn Ffôn: 01758 770415

E-bost cartref:  heulwendinas@gmail.com