Y Bala (Tref)

Aelodaeth

Clerk

Lis Puw

Clerc Cyngor Tref Bala
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

Ffôn symudol: 07896 964120

E-bost cartref:  cyngorybala@outlook.com