Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain

Aelodaeth

Clerk

Mr Henry M. Edwards

Clerc Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain
Arfryn, 16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE

Rhif ffôn Ffôn: 01341 422232

E-bost cartref:  henrymedwards1@btinternet.com