Harlech (Tref)

Aelodaeth

Clerk

Mrs Annwen Hughes

Clerc Cyngor Tref Harlech
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Rhif ffôn Ffôn: 01766 780971

E-bost cartref:  annwen@btconnect.com