Llanelltyd

Aelodaeth

Clerk

Mr Henry M. Edwards

Clerc Cyngor Cymuned Llanelltyd
Arfryn, 16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE

Rhif ffôn Ffôn: 01341 422232