Llanfair

Aelodaeth

Clerk

Mrs Annwen Hughes

Clerc Cyngor Cymuned Llanfair
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Rhif ffôn Ffôn: 01766 780971

E-bost cartref:  annwen@btconnect.com