Llanfrothen

Aelodaeth

Clerk

Huw Rowlands

Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Rhif ffôn Ffôn: 07957 513 227

E-bost cartref:  Cynghorydd.HuwRowlands@gwynedd.llyw.cymru