Llangywer

Aelodaeth

Clerk

Lis Puw

Clerc Cyngor Cymuned Llangywer
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

Rhif ffôn Ffôn: 01678 540654

Ffôn symudol: 07896 964120

E-bost cartref:  lis_puw@hotmail.co.uk