Llanycil

Aelodaeth

Clerk

Mrs Bethan Jones

Clerc Cyngor Cymuned Llanycil
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala, Gwynedd
LL23 7ED

Rhif ffôn Ffôn: 01678 520632

E-bost cartref:  hafodbryn632@gmail.com