Maentwrog

Aelodaeth

Clerk

Carys Haf Jones

Clerc Cyngor Cymuned Maentwrog
4 Heol Bowydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HL

Rhif ffôn Ffôn: 01766 832442

Ffôn symudol: 07900 154947

E-bost cartref:  carys_haf@yahoo.co.uk