Pennal

Aelodaeth

Clerk

Mrs Deilwen Breese

Clerc Cyngor Cymuned Pennal
Gogarth, Pennal
Machynlleth
Powys
SY20 9LB

Rhif ffôn Ffôn: 01654 791235

E-bost cartref:  brees2000@aol.com