Tywyn (Tref)

Aelodaeth

Clerk

Francesca Pridding

Clerc Cyngor Tref Tywyn
Swyddfa'r Cyngor, Stryd Fawr
Tywyn
Gwynedd
LL36 9AD

Rhif ffôn Ffôn: 01654 712411

Ffôn symudol: 07921 166808

E-bost cartref:  tywyntowncouncil@btconnect.com