Gwybodaeth cyswllt y cynghorau plwyf

Aberdaron

Cyswllt

Clerk

Mr Iwan Hughes

E-bost: iwan.hughes2@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Aberdaron
Derlwyn
Llanbedrog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7NU

Ffôn: 01758 740196

Aberdyfi

Cyswllt

Clerk

Neil Storkey

E-bost: aberdyficouncil@btconnect.com

Clerc Cyngor Tref Aberdyfi
Council Offices
Literary Institute
Aberdyfi, Gwynedd
LL35 0LN

Ffôn: 01654 767816

Abergwyngregyn

Cyswllt

Clerk

Mrs Rita Roberts

E-bost: clercccaber@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Abergwyngregyn
Cwrtiau
Abergwyngregyn
Llanfairfechan, Gwynedd
LL33 0LB

Ffôn: 01248 681 008

Ffôn Symudol: 07938 125 955

E-bost cartref: clercccaber@gmail.com

Abermaw (Tref)

Cyswllt

Clerk

Heather Brown

E-bost: clerk@barmouthtowncouncil.gov.uk

Clerc Cyngor Tref Abermaw
Swyddfa'r Cyngor
Theatr y Ddraig
Abermaw
LL42 1EF

Ffôn: 07799 290635

Arthog

Cyswllt

Bangor (Dinas)

Cyswllt

Public

Martin Hanks

E-bost: townclerk@bangorcitycouncil.com

Clerc Cyngor Dinas Bangor
City Council Offices
Ffordd Gwynedd
Bangor, Gwyned
LL57 1DT

Ffôn: 01248 352 421

Beddgelert

Cyswllt

Clerk

Shirley Wyn Williams

E-bost: ccbeddgelert@yahoo.com

Clerc Cyngor Cymuned Beddgelert
92 Ffordd y Sir
Penygroes, Caernarfon
Gwynedd
LL54 6EY

Ffôn: 01286 881387

Ffôn Symudol: 07593 501179

Bethesda

Cyswllt

Clerk

Donna Watts

E-bost: CyngorBethesda@Ogwen.org

Clerc Cyngor Cymuned Bethesda
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Ffôn: 01248 602131

Betws Garmon

Cyswllt

Clerk

Gillian Wynne Thomas

E-bost: ccbetwsgarmon@outlook.com

Clerc Cyngor Cymuned Betws Garmon
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

Ffôn Symudol: 07979 438 307

Bontnewydd

Cyswllt

Clerk

Mr Huw Rowlands

E-bost: cyngorbontnewydd@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Bontnewydd
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn: 01286 832410

Ffôn Symudol: 07957 513227

Botwnnog

Cyswllt

Clerk

Mrs Gwenda Roberts

E-bost: office@lleynsheep.com

Clerc Cyngor Cymuned Botwnnog
Gwyndy
Bryncroes, Sarn
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8ET

Ffôn: 01758 730357

E-bost cartref: office@lleynsheep.com

Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain

Cyswllt

Clerk

Mr Henry M. Edwards

E-bost: henrymedwards1@btinternet.com

Clerc Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain
Arfryn, 16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE

Ffôn: 01341 422232

Bryncrug

Cyswllt

Clerk

Bedwyr Gwilym

E-bost: mailto:clerc@cyngor-bryncrug-council.org.uk

Clerc Cyngor Cymuned Bryncrug
4 Cae Ffynnon
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3EE

Ffôn Symudol: 07961 973989

E-bost cartref: clerc@cyngor-bryncrug-council.org.uk

Buan

Cyswllt

Clerk

Rhian Holt

E-bost: Clercbuan@outlook.com

Clerc Cyngor Cymuned Buan
Cil Llidiart
Morfa Nefyn
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8UW

Public

Angela Lousie Moore

(dim cyfeiriad wedi ei rannu)

Caernarfon (Tref Brenhinol)

Cyswllt

Public

Sion Wyn Evans

E-bost: clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Clerc Cyngor Tref (Frenhinol) Caernarfon
c/o Adeilad yr Insitiwt
Allt y Pafiliwn
Caernarfon
LL55 1AT

Ffôn: 01286 672943

Clynnog

Cyswllt

Clerk

Ken Williams

E-bost: ccclynnogfawr@hotmail.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Clynnog
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon, Gwynedd
LL54 5EG

Ffôn: 01286 660141

Corris

Cyswllt

Public

Sarah Mumford

Yr Institiwt Corris
Machynlleth


SY20 9SH

Ffôn gwaith: 01654 761 330

E-bost: corriscommunitycouncil@gmail.com

Cricieth (Tref)

Cyswllt

Clerk

Dr Catrin Jones

E-bost: clerccriccieth@gmail.com

Clerc Cyngor Tref Cricieth
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth, Gwynedd
LL52 0RB

Ffôn: 01766 523294

Dolbenmaen

Cyswllt

Clerk

Liz Watkin

Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Tyn Lôn
Bethel
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1UW

Ffôn: 01248 671243

Ffôn Symudol: 07799026791

Dolgellau (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mr Rhys Williams

E-bost: rhys.r.williams@talk21.com

Clerc Cyngor Tref Dolgellau
12 Nant y Gader
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LB

Ffôn: 01341 421071

Dyffryn Ardudwy a Talybont

Cyswllt

Clerk

1Annwen Hughes - Cler Cymuned

E-bost: annwen@btconnect.com

Clerc Cymuned Dyffryn Ardudwy a Thalybont
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Ffôn: 01766 780971

Ffestiniog (Tref)

Cyswllt

Public

Zoe Pritchard

Clerc y Dref
Swyddfa'r Cyngor
5 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
Ll41 3ES

Ffôn gwaith: 01766 832398

E-bost: Zoe Pritchard <clerc@cyngortrefffestiniog.cymru>

Ganllwyd

Cyswllt

Clerk

Mr Michael Owen

E-bost: mike.owen4@btopenworld.com

Clerc Cyngor Cymuned Ganllwyd
2 Pen y Coed
Ffordd Pen y Cefn
Dolgellau, Gwynedd
LL40 4YP

Ffôn: 01341 421128

Harlech (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mrs Annwen Hughes

E-bost: annwen@btconnect.com

Clerc Cyngor Tref Harlech
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Ffôn: 01766 780971

Llanaelhaearn

Cyswllt

Public

Llinos Ceiri Pritchard

E-bost: ccllanaelhaearn@yahoo.com

Llechdara Uchaf
Llanaelhaearn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5BH

Ffôn: 07810586517

Llanbedr

Cyswllt

Clerk

Mrs Morfudd W Lloyd

E-bost: cyngorllanbedr@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanbedr
Tyddyn Hendre
Llanbedr
Gwynedd
LL45 2PL

Ffôn: 01341 241645

Llanbedrog

Cyswllt

Clerk

Rhian Hughes-Jones

E-bost: cyngorcymunedllanbedrog@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanbedrog
Craig y Mor
Ffordd Dewi Sant
Nefyn, Gwynedd
LL53 6EA

Ffôn: 07748 906 651

Llanberis

Cyswllt

Clerk

Mr Dei Tomos

E-bost: deitomos@btopenworld.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanberis
Ty'n Twll
Nantperis
Caernarfon, Gwynedd
LL55 4UL

Ffôn: 01286 871250

Ffôn Symudol: 07831 426649

Llanddeiniolen

Cyswllt

Clerk

Mrs Eleri Bean

E-bost: eleribean@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Bwthyn Isaf
Deiniolen
Gwynedd
LL55 3LS

Ffôn: 01286 871757

Llandderfel

Cyswllt

Clerk

Mrs Bethan Jones

E-bost: hafodbryn632@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llandderfel
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala, Gwynedd
LL23 7ED

Ffôn: 01678 520632

Llandwrog

Cyswllt

Clerk

Mr David Roberts

E-bost: david.carmel@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Llandwrog
Bryn Meurig
Carmel
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7DS

Ffôn: 01286 881920

Llandygai

Cyswllt

Clerk

Bethan Roberts

E-bost: CyngorLlandygai@Ogwen.org

Clerc Cyngor Cymuned Llandygai
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Ffôn: 01248 602131

Llanegryn

Cyswllt

Clerk

Shan Jones

(dim cyfeiriad wedi ei rannu)

Llanelltyd

Cyswllt

Clerk

Mr Henry M. Edwards

Clerc Cyngor Cymuned Llanelltyd
Arfryn, 16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE

Ffôn: 01341 422232

Llanengan

Cyswllt

Clerk

Ms Einir Wyn

Ffôn gwaith: 01758 712707

E-bost: caedu@dialstart.net

Clerc Cyngor Cymuned Llanengan
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7HT

Ffôn cartref: 01758 712434

Llanfair

Cyswllt

Clerk

Mrs Annwen Hughes

E-bost: annwen@btconnect.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanfair
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Ffôn: 01766 780971

Llanfihangel-y-Pennant

Cyswllt

Clerk

Mrs Eileen Jones

E-bost: clerc.cyngor.llanfihangel.council@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-Pennant
2 Frankwell Close
Tywyn
Gwynedd
LL36 9EN

Ffôn: 01654 782281

Llanfrothen

Cyswllt

Clerk

Huw Rowlands

E-bost: Cynghorydd.HuwRowlands@gwynedd.llyw.cymru

Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn: 07957 513 227

Llangelynnin

Cyswllt

Clerk

Debbie Taylor Bond


Llangywer

Cyswllt

Clerk

Lis Puw

E-bost: lis_puw@hotmail.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llangywer
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

Ffôn: 01678 540654

Ffôn Symudol: 07896 964120

Llanllechid

Cyswllt

Clerk

Donna Watts

E-bost: CyngorLlanllechid@Ogwen.org

Clerc Cyngor Cymuned Llanllechid
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Ffôn: 01248 602131

Llanllyfni

Cyswllt

Clerk

Mrs Alwen Johnson

E-bost: cyngorcymunedllanllyfni@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanllyfni
Mon Awel
Lôn Ysgubor Wen
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1HS

Ffôn: 01286 676462

Llannor

Cyswllt

Clerk

Mr Haydn Jones

E-bost: haydn.brynyfelin@tiscali.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llannor
Bryn y Felin
Penrallt
Pwllheli, Gwynedd
LL53 5UE

Ffôn: 01758 614291

Llanrug

Cyswllt

Clerk

Meirion Jones

E-bost: clerc@llanrug.cymru

Clerc Cyngor Cymuned Llanrug
7 Nant y Glyn
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AH

Ffôn Symudol: 07769 112875

Llanuwchllyn

Cyswllt

Clerk

Lis Puw

E-bost: lis_puw@hotmail.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llanuwchllyn
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

Ffôn: 01678 540654

Ffôn Symudol: 07896 964120

Llanwnda

Cyswllt

Clerk

Eleri Thomas

E-bost: clercllanwnda@yahoo.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llanwnda
1 Greenbank
Groeslon
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7DP

Ffôn: 01286 880563

Ffôn Symudol: 07989 117187

Llanycil

Cyswllt

Clerk

Mrs Bethan Jones

E-bost: hafodbryn632@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanycil
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala, Gwynedd
LL23 7ED

Ffôn: 01678 520632

Llanystumdwy

Cyswllt

Clerk

Bethan Parry Jones

E-bost: clercccllanystumdwy@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Derwen Gam
Chwilog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 6SP

Ffôn: 01766 810614

Maentwrog

Cyswllt

Clerk

Carys Haf Jones

E-bost: carys_haf@yahoo.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Maentwrog
4 Heol Bowydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HL

Ffôn: 01766 832442

Ffôn Symudol: 07900 154947

Mawddwy

Cyswllt

Clerk

Mr Huw Tomos Jones

E-bost: huwjones792@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Mawddwy
Henllys
Mallwyd
Machynlleth, Powys
SY20 9HS

Ffôn: 01650 531405

Nefyn (Tref)

Cyswllt

Clerk

Pat Humphreys

E-bost: clerccyngortrefnefyn@gmail.com

Cae'r Wydden
Lon Isaf
Morfa Nefyn
Pwllheli
LL53 6BS

Ffôn Symudol: 07901704410

Pennal

Cyswllt

Clerk

Mrs Deilwen Breese

E-bost: brees2000@aol.com

Clerc Cyngor Cymuned Pennal
Gogarth, Pennal
Machynlleth
Powys
SY20 9LB

Ffôn: 01654 791235

Penrhyndeudraeth (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mr Glyn Roberts Ysw.

E-bost: clercpenrhyn@clegyr.plus.com

Clerc Cyngor Tref Penrhyndeudraeth
3 Tai Meirion
Beddgelert
Gwynedd
LL55 4NB

Ffôn: 01766 890483

Pentir

Cyswllt

Clerk

Elwyn Jones

E-bost: elwyn.jones@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Pentir
Fferm Tan y Weirglodd
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

Ffôn: 01248 354264

Ffôn Symudol: 07936545645

Pistyll

Cyswllt

Clerk

Gillian Wynne Thomas

E-bost: ccpistyll@outlook.com

Clerc Cyngor Cymuned Pistyll
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

Ffôn Symudol: 07979 438 307

Porthmadog (Tref)

Cyswllt

Clerk

Ms Marian Roberts

E-bost: clerccyngtreport@gmail.com

Clerc Cyngor Tref Porthmadog
39 Maes Gerddi
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LE

Pwllheli (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mr Eric Price

E-bost: clercycyngor@cyngortrefpwllheli.co.uk

Clerc Cyngor Tref Pwllheli
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli, Gwynedd
LL53 5DH

Ffôn: 01758 701454

Talsarnau

Cyswllt

Clerk

Mrs Annwen Hughes

E-bost: annwen@btconnect.com

Clerc Cyngor Cymuned Talsarnau
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Ffôn: 01766 780971

Trawsfynydd

Cyswllt

Clerk

Eirian Humphreys

E-bost: cyngor.trawsfynydd@gmail.com

(dim cyfeiriad wedi ei rannu)

Tudweiliog

Cyswllt

Clerk

Heulwen Williams

E-bost: heulwendinas@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Tudweiliog
Pen Cefn
Dinas
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8UB

Ffôn: 01758 770415

Tywyn (Tref)

Cyswllt

Waunfawr

Cyswllt

Clerk

Shoned Griffith

E-bost: griffith.tyawelog@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Waunfawr
Ty Awelog
Waunfawr
Caernarfon, Gwynedd
LL55 4AZ

Ffôn: 01286 650136

Y Bala (Tref)

Cyswllt

Clerk

Lis Puw

E-bost: cyngorybala@outlook.com

Clerc Cyngor Tref Bala
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

Ffôn Symudol: 07896 964120

Y Felinheli

Cyswllt

Clerk

Mrs Heather Lynne Jones

E-bost: clercfelinheli@aol.com

Clerc Cyngor Cymuned Y Felinheli
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE

Ffôn: 01286 872655

Ffôn Symudol: 07867 982518