Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Present, virtual Present as substitute, virtual Yn bresennol In attendance, virtual
Craig ab Iago840000
Menna Baines13100000
Cynghorydd Beca Brown12110000
Stephen W. Churchman1080000
Robert Glyn Daniels540000
Anwen J. Davies1250000
Dafydd Davies530000
Elwyn Edwards980000
Elfed Wyn ap Elwyn870000
Alan Jones Evans960010
Dylan Fernley430000
Delyth Lloyd Griffiths12100000
Jina Gwyrfai14140000
Annwen Hughes18160000
John Brynmor Hughes1380000
Louise Hughes960000
R Medwyn Hughes1080000
Iwan Huws940000
Elin Hywel14100000
Nia Wyn Jeffreys11110000
Anne Lloyd-Jones13130000
Berwyn Parry Jones990000
Dawn Lynne Jones660000
Dewi Jones880000
Elin Walker Jones1190000
Elwyn Jones17170000
Gwilym Jones10100000
Gareth Tudor Jones16160000
Huw Wyn Jones980000
Kim Jones740000
Linda Ann Jones1490000
June Jones540000
Eryl Jones-Williams12100000
Olaf Cai Larsen15150000
Beth Lawton13130000
Dafydd Meurig1070000
Dilwyn Morgan970000
Linda Morgan970000
Dewi Owen990000
Edgar Wyn Owen16160000
Gwynfor Owen16130000
Llio Elenid Owen1070000
Gareth Coj Parry1190000
Nigel Pickavance420000
John Pughe1050000
Rheinallt Puw1170000
Arwyn Herald Roberts13120000
Beca Roberts880000
Elfed Powell Roberts430000
Gareth A Roberts970000
John Pughe Roberts14120010
Meryl Roberts14130000
Richard Glyn Roberts10100000
Huw Rowlands19190000
Paul John Rowlinson10100000
Angela Russell1470000
Dyfrig Siencyn14130000
Ioan Thomas11100000
Peter Thomas760000
Menna Trenholme10100000
Rob Triggs870000
Rhys Tudur770000
Hefin Underwood430000
Einir Wyn Williams730000
Eirwyn Williams600000
Elfed Williams14130000
Gareth Williams980000
Gruffydd Williams12120000
Sasha Williams1160000