Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago990
Menna Baines1090
Beca Brown660
Dylan Bullard840
Stephen W. Churchman13130
Steve Collings1280
Annwen Daniels840
Robert Glyn Daniels660
Anwen J. Davies840
Elwyn Edwards10100
Alan Jones Evans730
Aled Ll. Evans1080
Dylan Fernley410
Peter Antony Garlick550
Simon Glyn12100
Gareth Wyn Griffith11110
E. Selwyn Griffiths14130
Alwyn Gruffydd12120
Annwen Hughes20180
John Brynmor Hughes15130
Louise Hughes1070
Richard Medwyn Hughes1190
Judith Mary Humphreys11100
Nia Wyn Jeffreys11110
Peredur Jenkins1150
Aeron M. Jones550
Aled Wyn Jones1090
Anne Lloyd Jones13130
Berwyn Parry Jones17160
Elin Walker Jones11100
Elwyn Jones11110
Eric M. Jones1160
Gareth Tudor Morris Jones18180
Huw Gruffydd Wyn Jones15110
Keith Jones440
Kevin Morris Jones550
Linda Ann Jones720
Sion W. Jones630
Eryl Jones-Williams17170
Olaf Cai Larsen14140
Beth Lawton13130
I. Dilwyn Lloyd1070
Dafydd Meurig12120
Dilwyn Morgan990
Linda Morgan850
Dafydd Owen1390
Dewi Owen980
Edgar Wyn Owen18180
Gwynfor Owen330
W. Roy Owen1050
Jason Wayne Parry940
Nigel Pickavance440
Rheinallt Puw650
Peter Read930
Dewi Wyn Roberts22200
Elfed Powell Roberts870
Gareth A. Roberts1090
John Pughe Roberts11110
W. Gareth Roberts1010
Mair Rowlands950
Paul John Rowlinson14140
Angela Russell22220
Dyfrig L. Siencyn14140
Mike Stevens770
Gareth Thomas1190
Ioan Thomas13130
Hefin Underwood640
Catrin Wager980
Cemlyn Rees Williams1090
Eirwyn Williams1090
Elfed Williams11110
Gareth Williams11110
Gethin Glyn Williams1260
Gruffydd Williams870
Owain Williams12110