Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol, yn rhithiol Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol Yn bresennol In attendance, virtual
Craig ab Iago11100000
Menna Baines1090000
Cynghorydd Beca Brown15110000
Stephen W. Churchman980010
Robert Glyn Daniels550010
Anwen J. Davies830000
Dafydd Davies430000
Elwyn Edwards11110010
Elfed Wyn ap Elwyn870000
Alan Jones Evans650000
Dylan Fernley430000
Delyth Lloyd Griffiths11110010
Jina Gwyrfai13130000
Annwen Hughes1190010
John Brynmor Hughes770000
Louise Hughes1060000
R Medwyn Hughes1070000
Iwan Huws970000
Elin Hywel14100010
Nia Wyn Jeffreys14120000
Anne Lloyd-Jones13130000
Berwyn Parry Jones10100000
Dawn Lynne Jones650000
Dewi Jones880000
Elin Walker Jones990000
Elwyn Jones16140000
Gwilym Jones980000
Gareth Tudor Jones12120000
Huw Wyn Jones980000
Kim Jones710010
Linda Ann Jones940000
June Jones650000
Eryl Jones-Williams1150000
Olaf Cai Larsen14130000
Beth Lawton1090000
Dafydd Meurig1190000
Dilwyn Morgan870000
Linda Morgan870010
Dewi Owen980000
Edgar Wyn Owen19190010
Gwynfor Owen14130000
Llio Elenid Owen12100010
Gareth Coj Parry1180000
Nigel Pickavance430000
John Pughe520000
Rheinallt Puw660000
Arwyn Herald Roberts13100010
Beca Roberts880010
Elfed Powell Roberts660010
Gareth A Roberts970000
John Pughe Roberts12110000
Meryl Roberts10100000
Richard Glyn Roberts980000
Huw Rowlands16160000
Paul John Rowlinson10100000
Angela Russell11100000
Dyfrig Siencyn15120000
Ioan Thomas12110000
Peter Thomas980010
Menna Trenholme12100000
Rob Triggs1190010
Rhys Tudur850010
Hefin Underwood440000
Einir Wyn Williams630000
Elfed Williams860000
Gareth Williams660000
Gruffydd Williams11110010
Sasha Williams930000
Sian Williams220000