Mair Rowlands

Profile image for Mair Rowlands

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Menai (Bangor)

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward: