Dafydd Meurig

Profile image for Dafydd Meurig

Teitl: Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Arllechwedd