Dafydd Meurig

Profile image for Dafydd Meurig

Teitl: Aelod Cabinet Amgylchedd

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Arllechwedd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Isfryn
Llanllechid
Bethesda
Gwynedd
LL57 3LB

Ffôn Symudol:  07765 400140

E-bost busnes:  cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel Vcard

Cyfrifoldebau

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Etholiadau