Dilwyn Morgan

Profile image for Dilwyn Morgan

Teitl: Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Y Bala

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Ger y Llyn
41 Heol Tegid
Y Bala
Gwynedd
LL23 7EH

Ffôn:  01678 520685

Ffôn Symudol:  07824 983305

E-bost busnes:  cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dilwyn Morgan fel Vcard

Cyfrifoldebau

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Etholiadau