I. Dilwyn Lloyd

Profile image for I. Dilwyn Lloyd

Plaid: Annibynnol

Ward: Talysarn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Eryri House
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AB

Ffôn:  01286 882 149

E-bost busnes:  cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt I. Dilwyn Lloyd fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau