Elwyn Edwards

Profile image for Elwyn Edwards

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llandderfel

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Bodaeron
Heol Pensarn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7SR

Ffôn:  01678 520378

Ffôn Symudol:  07879 337371

E-bost busnes:  Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Edwards fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau