Eirwyn Williams

Profile image for Eirwyn Williams

Plaid: Annibynnol

Ward: Cricieth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
20 Min y Môr
Criccieth
Gwynedd
LL52 0EF

Ffôn:  01766 522336

E-bost:  cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eirwyn Williams fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Etholiadau