Elfed Williams

Profile image for Elfed Williams

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Deiniolen

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
12 Ffordd Deiniol
Deiniolen
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3LL

Ffôn:  01286 871406

Ffôn Symudol:  07729 394230

E-bost busnes:  cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Etholiadau