Eric M. Jones

Profile image for Eric M. Jones

Plaid: Annibynnol

Ward: Groeslon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Afallon
Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TU

Ffôn:  01286 830626

Ffôn Symudol:  07469 215011

E-bost busnes:  cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eric M. Jones fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau