Aeron M. Jones

Profile image for Aeron M. Jones

Plaid: Llais Gwynedd

Ward: Llanwnda

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
2 Gernant
Bethesda Bach
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SJ

Ffôn:  01286 831283

Ffôn Symudol:  07882 847043

E-bost busnes:  cynghorydd.aeronjones@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Aeron M. Jones fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Etholiadau