Nigel Pickavance

Profile image for Nigel Pickavance

Plaid: Annibynnol

Ward: Dwyrain Bangor

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
30 Kingsley Avenue
Maesgeirchen
Bangor
Gwynedd
LL57 1TA

Ffôn Symudol:  07944 694801

E-bost busnes:  cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nigel Pickavance fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Etholiadau