Cynghorydd Beca Brown

Profile image for Cynghorydd Beca Brown

Teitl: Aelod Cabinet Addysg

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanrug

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Swyddfa Gr┼Áp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost:  cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Beca Brown fel Vcard

Cyfrifoldebau

Aelodaeth Pwyllgorau

Etholiadau