Beca Brown

Profile image for Beca Brown

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanrug

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Bryn Awelon
Ffordd yr Orsaf
Llanrug
Gwynedd
LL55 4BL

Ffôn:  07974193131

E-bost:  cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau