Liz Saville Roberts

Profile image for Liz Saville Roberts

Teitl: Aelod Seneddol Dwyfor/Meirionnydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad etholaethol: 
Swyddfa Plaid Cymru
Angorfa, Heol Meurig
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LN

Ffôn:  01341 422661

E-bost busnes:  liz.savilleroberts.mp@parliament.uk

Aelodaeth Pwyllgorau