R Medwyn Hughes

Profile image for R Medwyn Hughes

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Canol Bangor

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward: