Kevin Morris Jones

Profile image for Kevin Morris Jones

Plaid: Annibynnol

Ward: Llanberis

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
11 Newton St
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd

Ffôn:  01286 872345

Ffôn Symudol:  07717 155513

E-bost busnes:  cynghorydd.kevinmorrisjones@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Kevin Morris Jones fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Etholiadau