Berwyn Parry Jones

Profile image for Berwyn Parry Jones

Teitl: Aelod Cabinet Priffyrdd, Peirianneg a YGC

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cwm y Glo

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
59 Glanffynnon
Llanrug
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4PR

Ffôn:  01286 674372

Ffôn Symudol:  07917 713099

E-bost busnes:  cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel Vcard

Cyfrifoldebau

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau