Huw Wyn Jones

Profile image for Huw Wyn Jones

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Canol Bangor

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
62 Ffordd Garth Uchaf
Bangor
Gwynedd
LL57 2SS

Ffôn:  01248 351 331

Ffôn Symudol:  07776 132277

E-bost busnes:  cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Wyn Jones fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau