Nia Wyn Jeffreys

Profile image for Nia Wyn Jeffreys

Teitl: Dirprwy Arweinydd

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Porthmadog (Dwyrain)

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Swyddfa Gr┼Áp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn Symudol:  07516 456065

E-bost:  cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nia Wyn Jeffreys fel Vcard

Cyfrifoldebau

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Etholiadau