Elwyn Jones

Profile image for Elwyn Jones

Plaid: Annibynnol

Ward: Penisarwaun

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Fferm Tan y Weirglodd
Waun Pentir
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

Ffôn:  01248 354264

Ffôn Symudol:  07936 545645

E-bost busnes:  cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau