Delyth Lloyd Griffiths

Profile image for Delyth Lloyd Griffiths

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn Symudol:  07496019629

E-bost:  Cynghorydd.DelythLloydGriffiths@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Delyth Lloyd Griffiths fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 09/05/2022 -

Etholiadau