Cyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion

Yn yr adran yma gellir cael mynediad at ystod eang o wybodaeth a dogfennau yng nghyswllt prosesau penderfynu’r Cyngor, gellir gweld gwybodaeth am gyfarfodydd sydd i’w cynnal a’u penderfyniadau a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich cynrychiolwyr lleol.


Gwybodaeth am gyfarfodydd Pwyllgorau

Gwybodaeth yng nghyswllt Cyfarfodydd y Cyngor, Cabinet a Pwyllgorau arall. Gellir gweld y rhaglenni, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, ynghyd â'r adroddiadau a ystyriwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Darperir gwybodaeth yn ogystal yng nghyswllt dyddiadau cyfarfodydd sydd i ddod, a materion caiff eu hystyried yn y cyfarfodydd yma.


Cynrychiolwyr Etholedig

Manylion ASau, ASau Ewropeaidd a Cynghorwyr.


Sut i gymryd rhan

Mae'n bosib tanysgrifio i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf yng nghyswllt eitemau penodol a chyfarfodydd pwyllgorau drwy e-bost.


Cyrff Allanol

Manylion cyswllt ar gyer cynrychiolwyr y Cyngor ar gyrff allanol a fforymau sydd yn annibynnol o'r Cyngor.


I weld dogfennau ar ffurf PDF ewch i Adobe.com i lawrlwytho meddalwedd di-dal Adobe © Reader.