Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd dogefnnau , 11 Rhagfyr 2012