Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd dogefnnau , 4 Mehefin 2013