Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd dogefnnau , 10 Medi 2013