Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 11 Mawrth 2009