Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 30 Medi 2009