Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli dogefnnau , 13 Mawrth 2012