Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli dogefnnau , 22 Hydref 2013