Pwyllgor Craffu Corfforaethol dogefnnau , 31 Mai 2012