Pwyllgor Craffu Corfforaethol dogefnnau , 19 Gorffennaf 2012