Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 7 Hydref 2008