Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 25 Chwefror 2009