Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi dogefnnau , 5 Mawrth 2013